KLASSER OG L�YPELENGDER

 

Klasser og l�ypelengder for �aktive� l�pere:

H/D -12N (med mulighet for f�lge eller parl�p) 2.0 km N
D 10-12, H 10-12, D 13-16 N, H 13-16 N,    2.0 km N
D 17N, H 17N 2.5 km C
D 13-14,  H 13-14, D 15-16, D 17 kort 3.0 km B
H 15-16, H 17 kort      4.0 km A
D 17-34 5.0 km A
H 17-34  6.5 km A    

Trim-klasse:                          Velg selv din egen l�ype - tid tas - ingen premiering.

 

Klasser og l�ypelengder felles for bedriftsl�pere og �aktive�:

H 5-6/H 35-44  6.5 km A  D 5-6/   D 35-44 4.0 km A
H 7   /H 45-49    5.0 km A  D 7-8/   D 45-54  4.0 km A
H 8   /H 50-54                         5.0 km A    
H 9   / H 55-59 4.0 km A   
H 10 / H 60-64 4.0 km A D 9-10/ D 55-64 3.0 km B
H 11 / H 65-69    3.0 km B   D 11-12/D 65 3.0 km B
H 12 / H 70-74 3.0 km B
H 13 / H 75  3.0 km B

       

Klasser og l�ypelengder bare for bedriftsl�pere:

HA       6.5 km A
H 1-4    6.5 km A 
 D 1-4    4.0 km A
Nybegynnerklasse bedrift for alle aldre og begge kj�nn   2.5 km C

 

 

 

Oppdatert 11.02.2004  NMK 20�04