NORDMARKSKARUSELLEN 2008

Klubbene i Oslo vest innbyr ogs� i �r til l�p i NORDMARKSKARUSELLEN. Karusellen har 6 l�p hvor de fire beste l�pene teller i sammenlagtresultatet og som danner grunnlag for premieringen. L�pene arrangeres i samarbeid med OBIK og har klasser felles for �aktive� og bedriftsl�pere fra 35 �r og oppover. Alle disse l�perne er med i konkurranse om sammenlagtpremiering for Nord�markskarusellen. Skal du delta i OBIK�s poengl�p men m� melde seg p� som bedriftsl�per. Det er spesielt lagt til rette for nybegynnere og de yngste l�perne, med mulighet for f�lge / parl�p. For nybegynnere og foreldre vil det v�re egen veiledning. NB!  L�pere i ungdomsklasser H/D 10-16 har anbefalt starttid 1730 � 1830. For � unng� diskvalifikasjon m� m�lgang skje f�r kl. 20.00.

 

L�psdager: Starttid:  Sted: Arrang�r:
Tor. 15. mai   16.30-18.30 Hemingsetra (Seterbakken), ved Frognerseteren Heming/Nj�rd
Tor. 22. mai 16.30-18.30 Korsvoll skole (Kart Sognsvann �st) Koll
Tor. 29. mai 16.30-18.30 Linderudkollen  Kjels�s
Tor. 21. aug. 16.30-18.30 L�keberget i Maridalen  Nydalen
Tor. 28. aug. 16.30-18.30 �vresetertjern ved Tryvann OSI
Tor. 11. sept.   16.00-18.30  Bunnen av Wyllerl�ypa (Kart Ringerikstjern) Heming/Nj�rd
Tor. 18. sept.   18.00 Ekstral�p med fellesstart fra Statens senter for ungdomspsykiatri, �verst i Sognsvannsveien med fellesstart kl. 18.00           Heming/Nj�rd
Tor. 18. sept.  19.00 Premieutdeling for Nordmarkskarusellen.                       Kjels�s

 

Klasser og l�ypelengder for �aktive� l�pere:

H/D -12N (med mulighet for f�lge eller parl�p)                                                     2,0 km N

D 10-12, H 10-12, D 13-16 N, H 13-16 N, D 17N, H17N                                2,5 km C

D 13-14,  H 13-14                                                                                              3,5 km B

D 17 kort                                                                                                             3,0 km A

D 15-16, H 15-16, H 17 kort                                                                              4,0 km A

D 17-34  Aktiv                                                                                                     5,0 km A

H 17-34  Aktiv                                                                                                     6,5 km A

Trim-klasse:                          Velg selv din egen l�ype - tid tas - ingen premiering.

Klasser og l�ypelengder felles for bedriftsl�pere og �aktive�:

H 35-44                                 6,5 km A                                D 35-44                                  4,0 km A

H 45-49, H 50-54                  5,0 km A                                D 45-54                                  4,0 km A

H 55-59, H 60-64                  4,0 km A                                D 55-64                                  3,0 km A

H 65-69, H70-74                   3,0 km A                                D 65-74                                  3,0 km A

H 75-79, H 80-                      3,0 km A                                D75-                                       3,0 km A

Klasser og l�ypelengder bare for bedriftsl�pere:

H 17-34 Bedrift                        6.5 km A                                 D 17-34 Bedrift                     4.0 km A

Nybegynnerklasse bedrift for alle aldre og begge kj�nn                                                           2.5 km C

 

Premiering

10-16 �r:                3/4 premiering av gjennomsnitt antall startende. De fire beste l�pene teller. Deltagerpremie til de som har startet i minst fire l�p.

17 �r og eldre:        1/4 premiering av gjennomsnitt antall startende og der gjennomsnittet er over 4 l�pere.

P�melding:            Ved fremm�te.

Startkontingent:    Kr 30,- for klasser opp t.o.m H/D-16, Kr 50,- for �vrige klasser.

Kart:                      Registrering av l�pere skjer ved kartkj�p. Kartene leveres upreparerte, l�perne tegner selv inn l�ype p� samlingsplass.

Vask:                      V�tklutmetoden.