PM – Nordmarkskarusellen 3 på Frognerseteren

Samlingsplass: Parkeringsplassen vest for Frognerseteren Restaurant
Ankomst:
T-bane 1 til Frognerseteren, merket fra stasjon til samlingsplass. Alternativt sykkel (eller bil), det er gode parkeringsmuligheter.

Dette er et område som er lite brukt til orientering, men det er et morsom område å løpe i.

Terrenget veksler mellom urbant, vanlig skog og urskog/jungel. Selv om det ser enkelt ut, kan det være krevende likevel. Det er viktig å tenke ut gode traséer. Selv under tørre forhold er det en fordel med piggsko siden det er en del berg i dagen og glatte steiner og røtter.

Kartet er noenlunde bra, men det har kommet til noen nye gapahuker og lignende her og der. Vegetasjonen har også endret seg litt siden kartet ble synfart. Grønne og gule områder kan derfor være litt varierende. Det er en del byggeaktivitet i området, men løypene er lagt utenom disse.

Det er 600 meter å gå til start på sti, litt lengre om man ønsker å gå vei til start.

Se innbydelsen for mer informasjon om løpet. Alle kart og resultater kommer her og på Eventor.

O-vennlig hilsen
arrangørstaben i Oslostudentenes IK

N-løype (klikk for større bilde)
N-løype (klikk for større bilde)
C-løype (klikk for større bilde)
C-løype (klikk for større bilde)

PM – 2. løp i Nordmarkskarusellen

Oppdatert: Resultater

Denne siden i PDF.

Torsdag 26. mai 2016
Fra Kollhytta, Nordberg

eksempel1

Merking: Merket fra Sognsvann T-banestasjon. Ca. 5 minutter å gå.
Offentlig transport: T-bane til Sognsvann
Parkering: Parkeringsplassen ved Sognsvann
Start: Første start kl. 16:30. Siste start kl. 18:30. Starten er ca. 200 meter fra Kollhytta.

Klasser og løypelengder:

Klasser og løyper  
H -12N (med mulighet for følge)2,0 km N D -12N (med mulighet for følge)2,0 km N
H 10-122,5 km C D 10-122,5 km C
H 13-143,0 km B D 13-143,0 km B
H 15-164,0 km A (Mellomlang)D 15-164,0 km A (Mellomlang)
H 17-345,0 km A (Lang)D17-344,0 km A (Mellomlang)
Klasser felles for bedrift og andre
H 35-445,0 km A (Lang)D 35-444,0 km A (Mellomlang)
H 45-495,0 km A (Lang)D 45-494,0 km A (Mellomlang)
H 50-545,0 km A (Lang)D 50-544,0 km A (Mellomlang)
H 55-594,0 km A (Mellomlang)D 55-593,0 km A (Kort)
H 60-644,0 km A (Mellomlang)D 60-643,0 km A (Kort)
H 65-693,0 km A (Kort)D 65-693,0 km A (Kort)
H 70-743,0 km A (Kort)D 70-743,0 km A (Kort)
H 75-79, H80-3,0 km A (Kort)D 75-3,0 km A (Kort)
NÅ (Nybegynner åpen)2,0 km NÅK (Åpen Kort)3,0 km A (Kort)
CÅ (C-nivå åpen)2,5 km CÅM (Åpen Mellomlang)4,0 km A (Mellomlang)
BÅ (B-nivå åpen)3 km B (D trim og H trim)ÅL (Åpen Lang)5,0 km A (Lang)
Rene bedriftsklasser
H 17-34 Bedrift5,0 km A (Lang)D 17-34 Bedrift4,0 km A (Mellomlang)

Det tilbys også følgende åpne klasser:

  • Nybegynner åpen. Nybegynnere i alle aldre og av begge kjønn
  • B-nivå åpen
  • C-nivå åpen
  • ÅL Åpen lang
  • ÅM Åpen mellomlang
  • ÅK Åpen kort
  • ÅE Åpen ekstra kort

De åpne klassene er for alle løpere – menn, kvinner, aktive, bedriftsløpere og andre – som ikke kan eller vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil
starte i.

Påmelding: Ved fremmøte. Registrering av løpere skjer ved kartkjøp.

Startkontingent: Kr. 30,- for klasser opp t.o.m. H/D-16. Kr. 100,- for øvrige klasser

Kvitteringssystem: EMIT-brikker for elektronisk kontroll og tidtaking. Arrangøren har et begrenset antall brikker til utlån (20 kr).

NB! Vær oppmerksom på at enkelte av stemplingsbrikkene henger i en snor, mens andre står på en stemplingsbukk. Det er et stort antall poster, så det er viktig å sjekke koden!

Kart: SognsvannØst 1:7500.Utgitt 2012. Kartene leveres med påtrykte løyper

Postbeskrivelser: Postbeskrivelsene er trykket på kartet.

Terreng: Gran- og furuskog. Variert og kupert terreng. En god del myr. NB! Svært mange stier. Ikke alle stiene står på kartet.

Vask: Våtklut

Salg: Kaker, boller, kaffe og mineralvann.

Premiering:

10-16 år¾ premiering av gjennomsnitt antall startende. De fire beste løpene teller. Deltagerpremie til løpere
som har startet i minst fire løp
17 år og eldreIngen premiering

Arrangør: IL KOLL
Løpsleder: Trude Fixdal
Løypelegger: Jon Fixdal
Kontrollør: Espen Messel

HUSK STEMPLING OGSÅ VED MÅLPASSERING !

Målgang må skje før kl. 20.00.
Dersom du bryter: Gi beskjed til sekretariatet før du drar hjem.

NB! EGEN TROLLØYPE FOR BARN!
Start ved Kollhytta. Startkontingent kr 30.

IL KOLL takker alle våre sponsorer og alle som stiller opp for å få til et fint arrangement.

VEL MØTT TIL POSTJAKT I NORDMARKA! HUSK EKT-BRIKKE