PM for Nordmarkskarusellen løp 5, 27. august 2015

IL Koll Orientering ønsker alle løpere velkommen til årets femte løp i Nordmarkskarusellen.

Oppdatering: Resultatene ligger nå ute.

Samlingsplass: Kollhytta, Kollbanen, rett øst for parkeringsplassen på Sognsvann.

Adkomst: Bil, T-bane eller sykkel.
Parkering: Parkering på Sognsvann P-plass.

Kollektivt: T-Bane linje 6 til Sognsvann, ca. 500m å gå bort til Kollhytta. Følg merking

Kart: Sognsvann, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper unntatt langløypen som har målestokken 1:10000. Ferdigtrykte løyper på kartet. Kartet fås ved registrering på samlingsplass. Ta gjerne med egen kartpose.

Terreng: Terrenget nær mål er småkupert, stirikt og relativt lettløpt. De lengre løypene vil møte mer kupert terreng, med innslag av lettløpte åsrygger med god sikt, men også områder med tettere vegetasjon og nedsatt framkommelighet.

Starttid: Fri start mellom 16:30 og 18:30
Siste målgang: kl. 20.00. Etter det stenges tidtakingen.
Påmelding: Ved fremmøte.
Startkontingent: 30 kr for løpere opp til H/D15-16, 100 kr for alle andre klasser.

Kvitteringssystem: EMIT-brikker for elektronisk kontroll og tidtaking. Arrangøren har et begrenset antall brikker til utleie (20 kr). Det er et stort antall poster, så det er viktig å sjekke koden!

Løypene: For informasjon ang. klasseinndelinger, se innbydelse på www.nordmarkskarusellen.com
Avstand til start: Start ligger på nordsiden av parkeringsplassen på Sognsvann, ca. 1000 m å gå.
Vel møtt!
Løypelegger: Jon Fixdal
Løpsleder: Trude Fixdal

2 km C2 km N3,5 km B

2 km N, georeferert på 3D rerun (for GPS-spor)
2 km C, georeferert på 3D rerun (for GPS-spor)
3,5 km B, georeferert på 3D rerun (for GPS-spor)
Kort løype, georeferert på 3D rerun (for GPS-spor)